การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสาน และให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ (organic) แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป
     การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ ลำธาร ความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
      นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้/ดอกไม้ วิธีการดูแลรักษาให้ต้นไม้สมบูรณ์ กระบวนการผลิตทางการเกษตร ที่กว่าจะมาเป็นดอกไม้สวย ๆ หรือผลไม้สดใหม่ รสชาติยอดเยี่ยมให้เราได้ลิ้มลอง..
สวนจะเปิดให้เยี่ยมชม เดือนกุมภา - กรกฎา ของทุกปีครับ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE